Ceramic Mug

 • Effect

  B5006

  Ceramic Mug

  Material : ceramic
  Size : 8 x 9.5 cm H

  Packing : White Box

 • B5004

  B5004

  Ceramic Beer Mug

  Size: 14.5cm (H),8cm (Top), 10cm(Bottom)

  Material: Ceramic

  Packing: White Box

 • B5003

  B5003

  Ceramic Beer Mug

  Size: 14.5cm (H),8cm (Top), 10cm(Bottom)

  Material: Ceramic

  Packing: White Box